Sunday, December 11, 2016

තාක්ෂණික විද්‍යාගාරය

පරිගනක විද්‍යාගාරය ගනිතාගාරය භාෂාගාරය හා විද්‍යාගාරය යන කොටස්  හතරකින් සමන්විත තාක්ෂණික විද්‍යාගාරය 2016.05.07 වැනි දින සිසුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා විවුර්ත කරණ ලදී.